KVALITET & MILJÖ

KVALITET & MILJÖ


Målet för Din Expressflytts kvalitetsarbete är nöjda kunder. Målet nås genom att leverera varor och tjänster av önskvärd kvalitét efter avtalad tid och pris.

God kvalitet innebär för oss att fullt ut uppfylla det vi lovar, se till dina förväntningar som kund. Samtidigt som hänsyn tas till krav som gäller yttre miljö, arbetsmiljö och säkerhet. För att uppnå det, är kärnan i vårt arbete att varor och tjänster levereras till överenskommen kostnad och i avtalad tid.

Ett framgångsrikt kvalitetsarbete kräver god kommunikation med kunden och förståelse för dennes behov och präglas av:

  • Ständig och systematisk utveckling av vårt arbetssätt.
  • Hög grad av förutsägbarhet i vår process för att skapa trygghet hos kund.
  • Strävan att göra rätt från början, vilket möjliggörs genom tidig planering.
  • Ordning och reda.
  • Ansvarsbestämmelser.
  • Goda transport/hanterings tekniker, som är säkra för de anställda

Få offert inom 30 minuter!

*Din information lagras i enlighet med GDPR.
Läs om hur vi lagrar dina uppgifter.

Vad tycker du om oss?


Målet för vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder och anställda. Därför vill vi veta vad du som kund tycker. Din åsikt är betydelsefull för Din Expressflytt! Vi vill veta om du är nöjd eller missnöjd med våra tjänster. Om du saknar något från vår service vill vi gärna komma i kontakt med dig, om du tillåter detta, för att vi ska kunna förbättra våra tjänster i framtiden.

 

Ge din åsikt till höger i formuläret

Så här går det till


Din Expressflytt startades upp år 2000. Vi har vårt kontor och lager i Göteborg. Vi ser varje flytt om unik och ser därför till att kundens önskemål alltid blir hörda. Vi erbjuder bland annat extratjänster som: nedpackning, uppackning; flyttstädning och möblering. Efter kundens behov erbjuds även magasinering, allt för en smidig flytt.

LÄMNA UPPGIFTER OM FLYTTEN

VI UTFÖR FLYTTEN

VI TRANSPORTERAR

FÅ JOBBET GJORT